Η εταιρεία

Η EVIAL δραστηριοποιείται στα συστήματα αλουμινίου κατασκευάζοντας πόρτες, παράθυρα, ρολά κ.λ.π. και αναλαμβάνει οποιοδήποτε νέο έργο ή ανακαίνιση & αναμόρφωση παλαιού κτίσματος.

Η εμπειρία μας λόγω της διαρκούς ενασχόλησης μας από το 1966 με το αλουμίνιο και τον σίδηρο, καθώς και η σταδιακή δημιουργία μιας νέας κατασκευαστικής μονάδας 1.000 τ.μ. με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, μας καθιστούν πλέον από παραδοσιακό κατασκευαστή σε αξιόπιστο συνεργάτη.

Είμαστε κοντά σας για να προσφέρουμε κατασκευές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες ανταποκρίνονται άριστα στις απαιτήσεις της αγοράς, στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν πλήρως τις κατασκευαστικές ανάγκες των σύγχρονων έργων.