Κάγκελα

Κάγκελα σιδήρου,αλουμινίου παραδοσιακά,ανοδιωμένα(τύπου inox)