Σίτες

Σίτες ρολά κάθετης και οριζόντιας κίνησης, ανοιγόμενη, σταθερή, ηλεκτροκίνητη Plisse.