Σίτες

Οι σίτες ανάλογα την κατασκευή και τη θέση που θα τοποθετηθούν χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Σίτες με ίσιο πανί.(Κάθετης Κίνησης,Οριζόντιας Κίνησης,Ανοιγόμενες,Ηλεκτροκίνητες κ.α.)
Σίτες με πλισαρισμένο πανί(Plisse με ερπύστρια,Plisse Οριζόντιας Κίνησης με Συρματόσχοινο κ.α.)

       
      cmiq4048042812564863e1a0c.jpgcmiq4048042812563510a5285.jpg